The Connecthealing

 

Det är en djup healingenergi som tar dig till en hög utveckling av ditt eget medvetande. Du mottar de nya vibrationerna och får tillgång till en version av ditt eget jag.

Det är en universell energi som hjälper till att få tillgång till att kunna vara i det som är en helhet av universum och ditt eget energisystem.

Din inneboende intelligens blir närvarande, du återkopplar till dig själv och tar ansvar för ditt helande, ditt egna liv och livsväg.

Du kopplas till ett medvetande som ligger i universums helande spektra av ljus och kärlek till dig själv och världen.

The Connect skapar en riktning till den högsta delen av universums frekvens. Det ger en vibration av energi till kommunikation med ditt medvetande på en väldigt hög nivå.

Den tillförande energin ger dig en ny riktning till den mänskliga uppbyggnad av struktur, energi och flöden genom fysiologiska aspekter, till ett sammansatt nytt seende av din form och skapelse.

Din fysiska form förändras till ett helt nytt jag.

Det är ett fantastiskt sätt att låta sig självläkas.

Kostnad:

30 min 400:-  

45 min 500:-  

60 min  600:-

 

Vad händer efter behandlingen?

Kroppen är ett energisystem och återupprättas till den universella energin. kroppen har en ny vibration och väljer nu att vila i den nya energin och har nu tillgång till att kunna hjälpa sig själv på ett helt nytt sätt.

Det rekommenderas att kroppen får vila mellan behandlingarna - 1-2 veckor.

Ibland sker det en direkt, märkbar förbättring och ibland upptäcker du inte förrän efter flera veckor att det skett en förändring.

All form av helande kan utgöras på en behandling, men ibland tar det längre tid och därav kan alltid rekommendationen att återkomma på ytterligare behandlingar, vara ett steg för att kunna se igenom det som är ett hinder inom dig till att helas.

Det är aldrig ett måste att återkomma på en behandling, utan du själv ska kunna känna när du vill återkomma. Du är den som leder dig själv till en läkande väg och universum är den som ger dig stödet till den väg du vill gå. 

 

Lama Fera healing

Tibetansk buddhistisk Lama Fera healing  är en healingform som hjälper till att återskapa balans mellan elementen jord, vatten, eld och luft. Det är en 2000 år gammal healingteknik.

Denna healingform eliminerar blockeringar i auran som ligger till hinder för den egna energin att flöda på ett fritt och tillfredställande sätt

Effekter:

  • avslappning vid rädslor och stress
  • ger mental styrka
  • ökat självförtroende
  • inre visdom och självkännedom
  • uppnå högre förståelse för livets mysterier
  • fritt flöde och balansering av energier
  • ger psykisk kraft i kroppens inre
  • lindrar depression

En obalans tar 2-3 behandlingar att rätta till. Det ska helst ej gå längre än 1-2 veckor mellan behandlingarna.

2-3 behandlingar inom samma vecka är det mest optimala.

 

30 min 400:-

45 min 500:-

60 min 600:- 

 

DSC00180 - Kopia

 

 

Sol i Sinne - logga Lila